Far Near

Far - Near är en visuell resa till Europas yttersta geografiska hörn och till dess mitt. De fyra hörnen är Island i nordväst, norra Uralbergen i nordöst, Kaukasus i sydöst och Portugal i sydväst. Bortom dessa regioner är inte längre Europa.

Under resans gång upptäckte Jens Olof Lasthein att om man över kartan drar diagonala linjer mellan dessa hörn, korsar de varandra i vad som logiskt sett måste vara Europas mitt: Belarus, ett land han känner väl. Ändå föll tanken honom aldrig in att han där befann sig i centrum av Europa. Tvärtom skriver Lasthein att resorna runt i landet ofta varit som en tidsresa tillbaka till den utkant han själv växte upp i.

Tematiskt utmanar boken föreställningen att en mittpunkt alltid är central och utkanter alltid marginaliserade. Från vilken utgångspunkt skapar vi vår gemensamma verklighet? Den förfäktar även idén att Europa fortfarande är den geografiska enhet det brukade vara och inte bara ett annat ord för EU. På så sätt förskjuter den det numera etablerade perspektivet på världsdelen. I boken tas läsaren med genom en kavalkad av scenerier, porträtt och situationer, med fokus på levnadsbetingelser och sinnestillstånd. Alltihop med ambitionen att väcka både överraskning och igenkännande, liksom även författaren både förundrats och känt igen sig.

Boken har Europakartan som grund, men är ändå gränsupplösande. Panoramabilder och texter från alla fem destinationer flätas ihop genom hela boken. Läsaren vet aldrig helt säkert var hen befinner sig. I en tid då fler och fler gränser sätts upp föreslår boken en annan blick på samtiden.

Om fotografen

Jens Olof Lasthein har arbetat som frilansfotograf i 30 år. Hans arbete kan klassas som subjektivt dokumentärt, och av känslomässiga anledningar arbetar han konsekvent med ett vidvinkligt panoramaformat i alla hans personliga projekt. "Att hitta panoramakameran var som att hitta mina ögon", har han sagt.

Han har tidigare gett ut fyra böcker och haft över 50 separatutställningar runt omkring i världen. Hans första bok, Moments in Between, blev utvalt av Martin Parr och Gerry Badger till The Photobook: A History, vol II. I 2010 mottog han Leica Oscar Barnack Award för en bildserie som senare kom att ingå i hans bok, Meanwhile Across the Mountain. För närvarande är han innehavare av ett tioårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden. För fler detaljer, se hans websida www. lasthein.se

Utgiven: oktober 2022

Volym: 208 sidor Format: 30 x 24 cm Illustrationer: 96 färgfotografier

Text: Jens Olof Lasthein Bindning: Hardback Bokdesign: Patric Leo

Pris: 569:-